วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ให้นักเรียนกิจกรรมชุมนุมทักษะคอม ปี61

ให้นักเรียนเข้าไปที่ลิงค์ด้านล่าง ไปกรอกข้อมูล

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DStn9F6lNUfb3OjMspTYlrZWla1gM2PDrDJOk2eA1xg/edit?usp=sharing

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ใบโครงร่างโครงงาน

ชื่อโครงงาน 

แจ้งให้นักเรียน ม.3/7 เข้าไปตามลิงค์นี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LwFlUunEU04EmGjcNWss_hYHpf9B2Kv-K9lOAPaUHmQ/edit?usp=sharing แจ้งที่อยู่เว็บนักเรียน และ E-mail นักเรียน

ประวัติส่วนตัวนักเรียน ม3/7

ประวัติส่วนตัวนักเรียน ม3/7